PIP N280 Leudal


Op vrijdag 24 juni 2022 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de N280 Leudal vastgesteld. In het PIP N280 Leudal wordt de voorgenomen herinrichting van de provinciale weg N280 van het weggedeelte in Leudal tussen de kruising met de N273 en de A2 ter hoogte van Kelpen-Oler geregeld. Het inpassingsplan en alle overige documenten kunt u hieronder inzien.

Inpassingsplan N280 Leudal - Toelichting

Inpassingsplan N280 Leudal - Besluit Hogere Waarden (geluid)

Inpassingsplan N280 Leudal - Bijlage bij toelichting