N280 Leudal


N280 Leu­dal

Het project houdt vernieuwing in van het weggedeelte tussen Leudal (kruising met de N273) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler.

Wat voor­af ging

Lees wat er allemaal vooraf ging aan het project N280 West - wegvak Leudal.

Stand van zaken

Provinciale Staten hebben op 24 juni 2022 het provinciaal inpassingsplan N280 Leudal (PIP) vastgesteld en ter inzage gelegd. Op dit moment loopt de beroepsprocedure van het PIP N280 Leudal. De Raad van State neemt in 2024 een besluit.

Documenten

Een overzicht van projectdocumenten, presentaties en ontwerptekeningen.