N280 Leudal


N280 Leu­dal

Het project houdt vernieuwing in van het weggedeelte tussen Leudal (kruising met de N273) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler.

Wat voor­af ging

Lees wat er allemaal vooraf ging aan het project N280 West - wegvak Leudal.

Te­rin­za­ge­leg­ging Ont­werp In­pas­sings­plan

Het ontwerp-PIP ligt 6 weken ter inzage: van woensdag 9 juni tot en met woensdag 21 juli 2021.

Documenten

Een overzicht van projectdocumenten, presentaties en ontwerptekeningen.