Planning


Op dit moment loopt de beroepsprocedure van het PIP N280 Leudal en is er nog geen zittingsdatum bekend. Een update van de planning tot aan de realisatiefase kan op dit moment nog niet opgesteld worden.

Planning RECONSTRUCTIE N280 Leudal
Actie Begindatum Einddatum
Vaststelling definitief PIP door PS juni 2022
Terinzagelegging definitief PIP juli 2022 augustus 2022

Beroepsprocedure N280 Leudal bij Raad van State (onder voorbehoud)

augustus 2022 begin 2024
Uitspraak beroepsprocedure Raad van State
Aanbesteding en gunning (afhankelijk van datum uitspraak beroepsprocedure)
Voorbereidingsfase infra aannemer
Realisatie en oplevering