Planning


Planning RECONSTRUCTIE N280 Leudal
Actie Begindatum Einddatum
Bestuurlijke vaststelling MER en ontwerp PIP door GS juni 2021
Terinzagelegging en inspraak MER en ontwerp PIP juni 2021 juli 2021
Behandeling ingediende zienswijzen en opstellen definitief PIP augustus 2021 december 2021
Vaststelling definitief PIP door  PS juni 2022
Terinzagelegging definitief PIP juli 2022 augustus 2022
Onherroepelijk PIP (geen beroepen)

augustus 2022

Onherroepelijk PIP (beroepen) augustus 2023 februari 2024
Aanbesteding en gunning (afhankelijk van beroepsprocedure) juni 2023 december 2023
Realisatie en oplevering 2024 2025