N280 Leu­dal


Het project Reconstructie N280 Leudal houdt vernieuwing in van het weggedeelte tussen Leudal (kruising met de N273) en de A2 ter hoogte van Kelpen-Oler. Een traject van ongeveer 9 kilometer door de gemeente Leudal.

N280Leudal
De ligging van de N280 Leudal in rood afgebeeld

Reconstructie

Een belangrijk onderdeel van de reconstructie is het verbeteren van de verkeersveiligheid van de N280 vanaf de aansluiting op de A2 tot aan de aansluitingen op de N273. De aanpassingen aan de N280 zorgen voor een betere doorstroming op de Provinciale weg, een betere bereikbaarheid van de regio en een goede bereikbaarheid van aanliggende landbouwpercelen, woningen en bedrijven. Ook het verminderen van de verkeersoverlast voor omwonenden (onder andere in de dorpskern Baexem) is onderdeel van het plan.

In samenwerking met de gemeente Leudal en Rijkswaterstaat worden onderstaande aanpassingen uitgevoerd.

  • De Kelperbrug wordt geheel vervangen en verbreed, wat zorgt voor een betere doorstroming tussen de A2 en de N280.
  • Er komt een parallelweg voor het landbouwverkeer, waardoor dit verkeer geen gebruik meer maakt van de hoofrijbanen. Dit bevordert de doorstroming en de verkeersveiligheid.
  • Er worden twee viaducten over de N280 gebouwd om het kruisende verkeer (landbouwverkeer, fietsers en bestemmingsverkeer) veilig over de N280 heen te leiden.
  • Om de verkeersoverlast in de kern Baexem te verminderen, wordt de nieuwe N280 hier verdiept, dus lager aangelegd. Deze verdiepte ligging gaat onder de huidige Kasteelweg door, langs de kern Baexem en sluit ter hoogte van tankstation De Haan weer aan op het huidige niveau van de N280.
  • De op- en afritten van de N280 naar de N273 (Napoleonsweg) worden vervangen door twee ovondes (ovale rotondes).
  • Bij het kruispunt Grathemerweg – Kelperweg en nabij Baexem worden er twee turbo rotondes gerealiseerd om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren.
  • Het huidige kruispunt van de N273 (Napoleonsweg) met de N279 (Heythuyserweg) wordt vervangen door een rotonde om de doorstroming te verbeteren.
  • Om de fietsveiligheid te verbeteren wordt er over de gehele lengte van het tracé een apart dubbelzijdig fietspad gemaakt. Verder komen er fietstunnels bij de toekomstige rotonde in Kelpen-Oler en de ovondes bij de N273 om fietsers veilig te laten oversteken.

Impressie

Benieuwd hoe de N280 Leudal er uit komt te zien? Bekijk hier de toekomstige situatie.

Betrokken partijen

Provincie Limburg - Gemeente Leudal - Rijkswaterstaat - Waterschap Limburg


Impressie vernieuwde N280 Leudal

Impressie N280

Bekijk hier de toekomstige situatie van de N280 Leudal.