Wat vooraf ging


Startnotitie

Op 8 juni 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met de startnotitie N280 West (besluit G-12-016-1).

Keuze voorkeursalternatief

Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten ermee ingestemd om alternatief 3C uit te werken in de tweede stap van de milieueffectrapportage (besluit G-14-003).

Scopewijziging

Op 5 februari 2016 hebben Provinciale Staten ingestemd met een scopewijziging (besluit G-15-028). Deze houdt in:

  • Als de gemeente Leudal extra budget beschikbaar stelt, moet dit gebruikt worden voor een goede oversteek Bosstraat / Heideweg. Hiermee vervalt het eerdere voorstel om eventueel extra budget te gebruiken voor een ongelijkvloerse kruising bij de Bosstraat / Heideweg.
  • Variant 3c (dicht langs de kern van Baexem) wordt verder uitgewerkt in de tweede fase van de milieueffectrapportage.
  • Het wegvak A2-Weert en het wegvak N273 maken geen onderdeel meer uit van het project.
  • Wel aangelegd worden: twee rotondes ter hoogte van de kruising N280/N273, een rotonde ter hoogte van de kruising N273/N279 en de ongelijkvloerse kruisingen voor het fietsverkeer.