N280 West - wegvak Leudal

Het project N280 West - wegvak Leudal houdt vernieuwing in van het weggedeelte tussen Leudal (kruising met de N273) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler.
De Provincie Limburg pakt daar vier knelpunten aan; de Kelperbrug en omgeving, Kelpen-Oler en omgeving, Horn en omgeving en Baexem.
De aanpassingen richten zich op: een goede doorstroming op de N280 West tussen Weert en Roermond, een goede bereikbaarheid van de regio, minder verkeeroverlast voor omwonenden, onder andere in de dorpskern Baexem en een goede bereikbaarheid van aanliggende landbouwpercelen, woningen en bedrijven.

Op de pagina 'Im­pres­sie ver­nieuw­de N280' kunt u een video bekijken over de toekomstige situatie van de N280 Leudal.

N280 Roermond

De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. Het verkeer op deze weg neemt de laatste jaren flink toe. Vooral in Roermond en omgeving. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland.

Stand van zaken

De Provincie is bezig met de voorbereidingen van een milieueffectrapportage (m.e.r.) en een Provinciaal inpassingsplan (PIP).

Recentelijk heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatieovereenkomst.