N280 Leudal

Het project N280 Leudal houdt vernieuwing in van het weggedeelte tussen Leudal (kruising met de N273) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler.
De Provincie Limburg pakt daar vier knelpunten aan; de Kelperbrug en omgeving, Kelpen-Oler en omgeving, Horn en omgeving en Baexem.
De aanpassingen richten zich op: een goede doorstroming op de N280 West tussen Weert en Roermond, een goede bereikbaarheid van de regio, minder verkeersoverlast voor omwonenden, onder andere in de dorpskern Baexem en een goede bereikbaarheid van aanliggende landbouwpercelen, woningen en bedrijven.

Op de pagina 'Im­pres­sie ver­nieuw­de N280' kunt u een video bekijken over de toekomstige situatie van de N280 Leudal.

N280 Roermond

De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. Het verkeer op deze weg neemt de laatste jaren flink toe. Vooral in Roermond en omgeving. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland.

Stand van zaken

Op vrijdag 14 februari 2020 hebben Provinciale Staten (PS) een voorstel vastgesteld, waarin alle mobiliteitsopgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen zijn heroverwogen. De N280 Leudal kan volgens de huidige plannen worden gereconstrueerd.
De diverse onderzoeken in het MER en ontwerp-PIP worden nu op basis van recente verkeersintensiteitscijfers opnieuw doorgerekend en aangepast. Ook de stikstof emissies worden op basis van de nieuwe berekeningsmethoden opnieuw bepaald. Tevens vindt een actualisatie van het natuuronderzoek plaats. Naar verwachting kan het aangepaste MER en ontwerp-PIP eind 2020 / beging 2021 aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden. Na vaststelling zullen de plannen ter visie gelegd worden. We komen eind dit jaar (samen met de gedeputeerde) graag naar Baexem om de stand van zaken vooruitlopend op het ter inzage gaan leggen van het ontwerp-PIP toe te lichten.