Home

N280 Leudal

Het project N280 Leudal houdt vernieuwing in van het weggedeelte tussen Leudal (kruising met de N273) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler.
De Provincie Limburg pakt daar vier knelpunten aan; de Kelperbrug en omgeving, Kelpen-Oler en omgeving, Horn en omgeving en Baexem.
De aanpassingen richten zich op: een goede doorstroming op de N280 West tussen Weert en Roermond, een goede bereikbaarheid van de regio, minder verkeersoverlast voor omwonenden, onder andere in de dorpskern Baexem en een goede bereikbaarheid van aanliggende landbouwpercelen, woningen en bedrijven.

Op de pagina 'Im­pres­sie ver­nieuw­de N280' kunt u een video bekijken over de toekomstige situatie van de N280 Leudal.

Stand van zaken

Provinciale Staten hebben op 24 juni 2022 het provinciaal inpassingsplan N280 Leudal (PIP) vastgesteld en ter inzage gelegd. Naast een inpassingsplan is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld en is een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen. Er zijn elf beroepschriften ingediend. De Provincie heeft verweerschriften opgesteld en wacht op een zittingsdatum bij de Raad van State. Na uitspraak door de Raad van State kan bepaald worden wanneer de werkzaamheden aan het project N280 kunnen beginnen.