N280 Leudal

Het project N280 Leudal houdt vernieuwing in van het weggedeelte tussen Leudal (kruising met de N273) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler.
De Provincie Limburg pakt daar vier knelpunten aan; de Kelperbrug en omgeving, Kelpen-Oler en omgeving, Horn en omgeving en Baexem.
De aanpassingen richten zich op: een goede doorstroming op de N280 West tussen Weert en Roermond, een goede bereikbaarheid van de regio, minder verkeersoverlast voor omwonenden, onder andere in de dorpskern Baexem en een goede bereikbaarheid van aanliggende landbouwpercelen, woningen en bedrijven.

Op de pagina 'Im­pres­sie ver­nieuw­de N280' kunt u een video bekijken over de toekomstige situatie van de N280 Leudal.

N280 Roermond

De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. Het verkeer op deze weg neemt de laatste jaren flink toe. Vooral in Roermond en omgeving. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland.

Stand van zaken

Op dinsdag 01 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het ontwerp Inpassingsplan N280 Leudal vastgesteld. Naast een inpassingsplan is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld en is een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen. Alle stukken liggen vanaf 09 juni 2021 t/m 21 juli 2021 ter inzage. Digitaal onder www.ruimtelijkeplannen.nl en op deze website onder 'Project'. Schriftelijke kunnen de stukken worden ingezien in het provinciehuis en in de gemeentehuizen van Leudal en Nederweert. 
Op 17 juni 2021 vindt er in Webinar plaats, waarin de plannen nader worden toegelicht en er ruimte is voor het beantwoorden van vragen. De webinar start om 19.00 uur, de link vindt u op deze website onder 'Nieuws'.