Gevolgen voor de planning


Volgens de eerdere planning zouden de aangepaste MER en ontwerp-PIP worden vastgesteld in februari 2021. Deze datum is door de aanpassing van het faunaonderzoek en de stikstofproblemen niet haalbaar. De vaststelling gebeurt waarschijnlijk in mei 2021.

De nieuwe planning kunt u zien onder ‘Planning’.