Definitief provinciaal inpassingsplan verwacht in juni


Doordat we twee maanden langer moesten wachten op de nieuwe versie van de verplichte rekentool voor stikstof, is de planning opgeschoven. De afgelopen tijd hebben we de 35 ingediende zienswijzen bekeken en gewerkt aan het definitieve provinciaal inpassingsplan (PIP). In het PIP staat hoe de weg opnieuw wordt ingericht. De definitieve beslissing over het PIP was gepland tussen januari en april 2022, maar we verwachten nu dat dit juni wordt.

Stikstofdossier

Het stikstofdossier houdt Nederland al ruim twee jaar bezig. De Rijksoverheid worstelt op vele manieren en op vele plekken met het dossier. Zij zoekt naar mogelijkheden en oplossingen. Een onderdeel van die oplossing is de rekentool AERIUS. Daarmee kan officieel worden berekend hoeveel stikstof vrijkomt bij een bouwproject en bij verkeer. De nieuwe versie van deze rekentool was twee maanden later dan verwacht klaar. Net als veel andere projecten in het land heeft ook N280 Leudal daar last van.

Aangepaste planning

Om het provinciaal inpassingsplan (PIP) definitief te kunnen maken, moesten we de uitstoot van stikstof voor dit project opnieuw berekenen. Pas eind januari 2022 konden we dat doen met de nieuwe versie van de rekentool. Hierdoor verschuift de definitieve beslissing over het PIP met minimaal twee maanden. We verwachten dat Provinciale Staten in juni 2022 het definitieve PIP vaststellen.

Informatiebijeenkomst

Na vaststelling door Provinciale Staten zal het definitieve provinciaal inpassingsplan inclusief alle bijlagen zes weken lang ter inzage worden gelegd. In die weken kunnen mensen een beroep indienen bij de Raad van State. Wij zullen in die periode een inloopbijeenkomst organiseren waarin u informatie krijgt over het project en eventuele aanpassingen in het PIP. Wij laten u op tijd weten wanneer die bijeenkomst zal zijn. Dit doen we via deze website, de nieuwsbrief en Facebook.

Zienswijzen

Alle 35 zienswijzen worden individueel door ons beantwoord en verwerkt in een zienswijzennota. Provinciale Staten laten de zienswijzen meestal meewegen in hun besluit over het definitieve provinciaal inpassingsplan N280 Leudal. Alle indieners van een zienswijze ontvangen deze zienswijzennota per post, nádat Provinciale Staten het definitieve plan hebben vastgesteld.