Werkzaamheden


De provincie heeft vooruitlopend op de reconstructie van de N280 in de gemeente Leudal een aantal panden aangekocht. Deze panden zullen op termijn plaats moeten maken voor de beoogde reconstructie van de N280 Leudal. Twee van de aangekochte panden staan leeg en tijdelijke bewoning is vanwege de functie en zeer slechte staat niet mogelijk.

Deze panden worden daarom op korte termijn al gesloopt, omdat deze panden een gevaar voor de omgeving vormen. Het gaat om de panden Rijksweg Zuid 2 in Kelpen-Oler en Rijksweg 28 in Baexem. De sloopwerkzaamheden zullen nog dit jaar starten en worden uitgevoerd door de firma Spierings uit Roermond. Naar verwachting zijn de panden in februari 2021 helemaal gesloopt. De overige vier aangekochte panden verkeren nog in goede staat en kunnen bewoond blijven tot de start van de reconstructie zelf, die overigens is voorzien voor 2023.