Vervangen verkeersregelinstallatie kruispunt N273 Napoleonsweg en N279 Heythuyserweg

25 juli 2023

In de eerste drie weken van oktober wordt de verkeersregelinstallatie van het kruispunt N273 Napoleonsweg en N279 Heythuyserweg vervangen. De regelinstallatie met verkeerslantaarns is sterk verouderd: deze kan niet blijven staan totdat het kruispunt wordt vervangen door een rotonde. Tijdens de werkzaamheden maken we gebruik van een tijdelijke verkeersinstallatie, waardoor het verkeer minimale hinder ondervindt.

De aanleg van een rotonde op het kruispunt N273 Napoleonsweg en N279 Heythuyserweg is onderdeel van het project N280 Leudal. Het huidige kruispunt is met verkeerslichten geregeld. Omdat de regelinstallatie met verkeerslantaarns sterk verouderd is, moet deze oude installatie nu al vervangen worden. Het is niet mogelijk deze regelinstallatie in stand te houden tot het kruispunt vervangen wordt door een rotonde (als onderdeel van het project N280 Leudal).

Nieuwe bekabeling

Het vervangen van de installatie staat gepland voor de eerste drie weken van oktober 2023. Op basis van een eerdere onderhoudsinspectie van deze verkeersregelinstallatie bleek dat de grotere masten kunnen blijven staan, maar de bekabeling vervangen dient te worden. Omdat er dan toch in de grond gegraven wordt, worden tegelijkertijd kabels aangebracht voor de wachttijdvoorspellers voor fietsers. Deze wachttijdvoorspellers zorgen ervoor dat de fietsers een indicatie van de wachttijd krijgen voordat het rode fietslicht groen wordt. Tijdens het vervangen van de verkeersregelinstallatie wordt de verkeersdoorstroming geregeld met een tijdelijke verkeersinstallatie, zodat het verkeer minimale hinder ondervindt.

Deze nieuwe verkeersinstallatie zal, na ombouw van dit kruispunt naar een rotonde, hergebruikt worden op een andere locatie op een provinciale weg.


Zie ook

Kruispunt N273 Napoleonsweg en N279 Heythuyserweg