Stand van zaken


De afgelopen maanden hebben een paar zaken gespeeld die invloed hebben op het project. De Raad van State heeft in mei uitspraak gedaan over de stikstofregeling PAS. Ook is gebleken dat de kosten voor het project zijn gestegen. En op vrijdag 28 juni is Hubert Mackus geïnstalleerd als verantwoordelijk gedeputeerde voor Provinciale Wegen. Dit alles heeft gevolgen voor het project en de planning ervan.

De nieuwe gedeputeerde beoordeelt binnenkort de plannen en de financiering rondom de N280 Leudal. Eind augustus bespreekt de stuurgroep de gevolgen voor het project. De stuurgroep bestaat uit Provincie Limburg, gemeente Leudal en Rijkswaterstaat.

In augustus is er hopelijk meer duidelijkheid over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofregeling PAS.

Op dit moment is helaas nog niet duidelijk wanneer de milieueffectrapportage (MER) en het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) worden vastgesteld. Eerder was dit gepland voor april 2019. Zodra de exacte data bekend zijn, delen we die in deze nieuwsbrief en op deze website.

Gedeputeerde Hubert Mackus heeft inmiddels kennisgemaakt met het projectteam. Hij maakte samen met hen een fietstocht langs het project N280 Leudal.