Stand van zaken beroepsprocedure PIP

25 juli 2023

Provinciale Staten hebben op 24 juni 2022 het provinciaal inpassingsplan N280 Leudal (PIP) vastgesteld en ter inzage gelegd. Er zijn elf beroepschriften ingediend. De Provincie heeft verweerschriften opgesteld en wacht op een zittingsdatum bij de Raad van State.

Provinciale Staten hebben op 24 juni 2022 het provinciaal inpassingsplan N280 Leudal (PIP) vastgesteld en aansluitend ter inzage gelegd. In het PIP wordt de voorgenomen herinrichting van de provinciale weg N280 geregeld van het weggedeelte in Leudal tussen de kruising met de N273 en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler. Tijdens de inzagetermijn zijn negen beroepschriften ingediend tegen het PIP N280 Leudal en twee in het kader van het Hogere Grenswaarde besluit. De Provincie Limburg heeft hierop verweerschriften opgesteld en eind 2022 ingediend bij de Raad van State.

Op dit moment is de Provincie Limburg in afwachting van een zittingsdatum. Het is mogelijk dat deze in september of oktober van dit jaar plaats zal vinden. De uitspraak van de Raad van State volgt een aantal maanden na de zitting. Wanneer deze uitspraak zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Na uitspraak door de Raad van State kan pas bepaald worden wanneer de werkzaamheden aan het project N280 kunnen beginnen. De aangepaste planning op de projectwebsite is dan ook onder voorbehoud opgesteld.