Stand van zaken beroepsprocedure PIP N280 Leudal en onteigeningsprocedure


Voor het project N280 Leudal loopt op dit moment een beroepsprocedure bij de Raad van State. De Provincie Limburg is nog steeds in afwachting van een zittingsdatum. Een uitspraak volgt twee tot vier maanden na de zittingsdatum. Door de volle agenda bij de Raad van State kan dit langer duren.

De planning bij een onherroepelijk PIP N280

Mochten de beroepen in deze procedure ongegrond verklaard worden, dan wordt het provinciaal inpassingsplan (PIP) N280 Leudal onherroepelijk. De aanbesteding voor de realisatie wordt dan mogelijk in het derde kwartaal van 2024 opgestart. We hopen, na aanbesteding, vervolgens de infrastructurele werkzaamheden medio 2025 aan een aannemer te gunnen. De aannemer kan hierna starten met de werkvoorbereiding en de definitieve uitwerking van de uitvoeringsplannen van de N280 Leudal. Dit duurt ongeveer zes tot acht maanden. Naar verwachting kan de infra-aannemer begin 2026 starten met de realisatie van de N280 Leudal.

Onteigeningsprocedure opgestart

Naast de beroepsprocedure van het PIP N280 Leudal is ook de administratieve onteigeningsprocedure in december 2023 opgestart. Deze procedure is noodzakelijk om de benodigde gronden binnen de PIP-grens in eigendom te krijgen. Onteigening is het geval als de grondverwervers van de Provincie Limburg niet tot een ongedwongen aankoopovereenkomst kunnen komen met de desbetreffende grondeigenaar. De Provincie Limburg blijft, parallel aan de onteigeningsprocedure, in overleg met de betrokken perceeleigenaren om tot ongedwongen grondverwerving te komen. We streven ernaar om met zoveel mogelijk betrokken eigenaren, op ongedwongen wijze, in onderlinge afstemming tot een grondoverdracht te komen.