Provincie tekent overeenkomsten


Gemeente Leudal en Provincie Limburg hebben een nieuwe realisatieovereenkomst ondertekend voor de reconstructie van de N280 in Leudal. Ook heeft de Provincie een realisatieovereenkomst getekend met Rijkswaterstaat voor de aanleg van de nieuwe Kelperbrug.

In de overeenkomst tussen de gemeente Leudal en Provincie Limburg zijn onder andere nieuwe (financiële) afspraken vastgelegd. Deze nieuwe overeenkomst vervangt de overeenkomst uit 2018. De gemeente draagt € 900.000,- en de Provincie draagt € 5,1 miljoen extra bij aan de aanpassingen aan de N280 in Leudal. In totaal bedraagt de bijdrage van de gemeente € 4.700.000,- en de bijdrage van de Provincie € 94.750.000,-. Daarnaast hebben de projectpartners afspraken gemaakt over de planvoorbereiding, de aanbesteding, de realisatie en het beheer en onderhoud.

Nieuwe Kelperbrug

Onderdeel van het project N280 Leudal is het vernieuwen van de Kelperbrug. Voor de aanleg van de brug heeft de Provincie een realisatieovereenkomst met Rijkswaterstaat ondertekend. Rijkswaterstaat is eigenaar van deze brug en betaalt de vernieuwing van de Kelperbrug volledig. In opdracht van Rijkswaterstaat zorgt de Provincie voor de uitvoering van de nieuw te bouwen brug. In de realisatieovereenkomst tussen Provincie en Rijkswaterstaat zijn de afspraken hierover vastgelegd.