Plaatsing huismus- en vleermuiskasten


Dinsdag 1 februari heeft Eco-works in opdracht van de Provincie Limburg vier vleermuiskasten en zes huismus-nestkastjes geplaatst op twee adressen in de omgeving van de N280 Leudal.

Met de plaatsing van deze nestkasten geeft de Provincie Limburg invulling aan de compensatiemaatregelen volgens de Wet natuurbescherming (WnB). In de toekomst zullen ook de andere maatregelen uit het activiteitenplan Wnb-soorten gerealiseerd worden, zoals de plaatsing van vleermuishotels. Hiermee wordt op lokale schaal ruimschoots voorzien in alternatieve verblijfplaatsen voor de huismus en dwergvleermuis.

Meer verblijfplaatsen

In het geval van de huismus en dwergvleermuis is gekozen om meer maatregelen te treffen dan nodig. Dit doen we omdat een verblijfplaats nooit één-op-één te vervangen is. Een vervangende verblijfplaats heeft immers nooit dezelfde eigenschappen of waarde als de oorspronkelijke verblijfplaats. Om de verloren verblijfplaatsen voldoende te compenseren, plaatsen we dus meer verblijfplaatsen terug dan er verloren gaan.

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Stel ze dan gerust door een e-mail te sturen naar N280leudal@prvlimburg.nl.