Informatiebijeenkomsten over ontwerp-PIP op 29 juni en 1 juli


Op dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli houdt de Provincie Limburg informatiebijeenkomsten in de Baexheimerhof, Kerkstraat 1a in Baexem. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen betrokkenen en belanghebbenden specifieke vragen stellen over het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) N280 Leudal. Als u wilt deelnemen, kunt u zich inschrijven op één van de tijdsblokken tussen 15.00 en 21.00 uur op dinsdag 29 juni of donderdag 1 juli. Vanwege de coronamaatregelen kunt u de bijeenkomsten alleen bezoeken als u zich vooraf aanmeldt.

Het aanmeldformulier voor de bijeenkomsten op dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli is gesloten. U kunt zich nog telefonisch aanmelden door te bellen naar mevrouw M. van der Hoff, tel 06 18 68 26 25.

Het ontwerp-PIP, het milieueffectrapport (MER) en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen zes weken ter inzage: van woensdag 9 juni tot en met woensdag 21 juli 2021. Meer informatie over het inzien van de stukken en het indienen van een zienswijze vindt u op de pagina Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan.