Online bijeenkomst in april of mei


Voordat de MER en ontwerp-PIP ter visie worden gelegd, organiseren we een digitale bijeenkomst voor iedereen. Gedeputeerde Mackus is daarbij om de stand van zaken uit te leggen. Deze bijeenkomst is waarschijnlijk in april of mei.

In een volgende nieuwsbrief leest u wat de precieze datum wordt.