Inpassingsplan N280 Leudal vastgesteld


Op vrijdag 24 juni 2022 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de N280 Leudal vastgesteld.

In het PIP N280 Leudal wordt de voorgenomen herinrichting van de provinciale weg N280 van het weggedeelte in Leudal tussen de kruising met de N273 en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler geregeld. Ten behoeve van het PIP is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld, plus een besluit hogere waarden Wet geluidhinder. Het provinciaal inpassingsplan ‘N280 Leudal’, het besluit hogere waarden Wet geluidhinder en overige bijbehorende stukken (waaronder het MER en de nota van Zienswijzen), liggen met ingang van vrijdag 01 juli 2022 tot en met vrijdag 12 augustus 2022 voor een ieder ter inzage bij:

- het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30u tot 18.30u;

- het gemeentehuis van Leudal, Leudalplein 1, Heythuysen;

- het gemeentehuis van Nederweert, Raadhuisplein 1, Nederweert.

Alle stukken zijn ook digitaal te raadplegen via deze site www.n280verbindtleudal.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.9931.PIPN280WLEUDAL-VG01

Tijdens deze periode kan een beroep worden ingediend. In de kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.