Hoorzitting onteigeningsprocedure


In het kader van het grondverwervingstraject voor de aanleg van de N280 Leudal is de administratieve onteigeningsprocedure eind december 2023 opgestart. Deze procedure wordt verzorgd door de Corporate Dienst Rijkswaterstaat als uitvoerende dienst namens het ministerie (de Kroon).

Als onderdeel van deze onteigeningsprocedure heeft op 20 juni van dit jaar een hoorzitting plaatsgevonden in de Baexemerhof te Baexem. Tijdens deze hoorzitting zijn de vijf ingediende zienswijzen behandeld. De behandelde zienswijzen worden meegenomen in het eindconcept van het Koninklijk Besluit, dat daarna voor advies wordt voorgelegd aan de Raad van State.

Het ministerie streeft ernaar uiterlijk op 11 december 2024 het Koninklijk Besluit genomen te hebben.