Grondverwervingstraject in volle gang

25 juli 2023

Om de uitvoering van de reconstructie van de N280 Leudal mogelijk te maken, moeten gronden worden aangekocht. De grondverwerving is enkele maanden geleden gestart. Het is een intensief traject dat tot ver in 2024 wordt voortgezet.

Om de uitvoering van de reconstructie van de N280 Leudal mogelijk te maken, moet Provincie Limburg gronden (percelen en delen van percelen) aankopen. De grondverwerving voor dit grote project is enkele maanden geleden gestart. Vóór augustus van dit jaar is met alle eigenaren minstens één keer gesproken over de aankoop van hun gronden. Dit is een intensief proces dat tot ver in 2024 zal worden voortgezet. Het uiteindelijke doel is om alle benodigde gronden in eigendom te krijgen, om het infraproject mogelijk te kunnen maken.