Digitale informatiebijeenkomst Baexem verschuift


Begin juni vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats over de ter inzage legging van het Milieueffectrapport (MER) en ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (ontwerp-PIP). Eerder gaven wij in de nieuwsbrief aan dat de besluitvorming waarschijnlijk in mei 2021 zou zijn. Dit is helaas net niet haalbaar gebleken.

Vanwege de aangepaste planning zal de digitale informatiebijeenkomst voor inwoners van Baexem niet plaatsvinden op 27 mei. De nieuwe datum voor de informatiebijeenkomst Baexem is 10 juni.  Deze datum is wederom onder voorbehoud van de besluitvorming.

Als de bestuurlijke vaststelling van het ontwerp-PIP verder volgens planning verloopt, gaan de plannen begin juni ter inzage. Kort nadat de plannen ter inzage zijn gelegd organiseren we een algemene digitale informatiebijeenkomst, voor betrokkenen uit de hele omgeving.

We informeren u zo snel mogelijk over de definitieve data van de informatiebijeenkomsten.