Begin juni informatiebijeenkomst N280 Leudal


Zoals u in onze vorige nieuwsbrief kon lezen, is de vaststelling van het Milieueffectrapport (MER) en ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (ontwerp-PIP) waarschijnlijk in mei 2021. Alle onderzoeken en plannen hiervoor zijn eind april klaar. Als de bestuurlijke vaststelling van het ontwerp-PIP volgens de planning verloopt, gaan de plannen begin juni ter inzage. Rond die tijd houden we een digitale algemene informatiebijeenkomst over het hele project. U kunt hierbij zijn.

In deze bijeenkomst begin juni praten wij u bij over het project en het resultaat van de onderzoeken. Ook vertellen we over de procedure die we gaan doorlopen. Als u bij de bijeenkomst wil zijn, kunt u via een link deelnemen. Wij informeren u zo snel mogelijk hierover.

Daarnaast houden we op donderdag 27 mei een digitale informatiebijeenkomst speciaal voor inwoners van Baexem. Deze datum is nog onder voorbehoud van de planning. We informeren u zo snel mogelijk.