Aanvullende bodemonderzoeken


Binnenkort worden er milieukundige boringen en sonderingen uitgevoerd in de omgeving van de N280 Leudal. De onderzoeken zijn aanvullend op al eerder uitgevoerde onderzoeken. De aanvullende onderzoeken zijn nodig om een zo volledig mogelijk beeld van de ondergrond te krijgen.

Deze informatie wordt straks door de aannemer gebruikt bij het detailontwerp en de uitvoering. De milieukundige boringen worden handmatig gedaan, voor de sonderingen wordt een sondeerwagen ingezet.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de firma Econsultancy en zal plaatsvinden in de periode juli tot en met september. De betreffende grondeigenaren en pachters worden van te voren benaderd voor de betredingstoestemming. We verwachten geen overlast van de onderzoeken.