Terinzagelegging Inpassingsplan


Op vrijdag 24 juni 2022 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de N280 Leudal vastgesteld. In het PIP N280 Leudal wordt de voorgenomen herinrichting van de provinciale weg N280 van het weggedeelte in Leudal tussen de kruising met de N273 en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler geregeld. Het PIP N280 Leudal ligt 6 weken ter inzage: van vrijdag 01 juli tot en met vrijdag 12 augustus 2022. Tijdens deze periode kunt u een beroep indienen. In de kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen. Het inpassingsplan en alle overige documenten kunt u hieronder inzien.

Kennisgeving inpassingsplan N280 Leudal

Inpassingsplan N280 Leudal - Toelichting

Inpassingsplan N280 Leudal - Bijlage bij toelichting

Inpassingsplan N280 Leudal - Besluit Hogere Waarden (geluid)