Terinzagelegging Ontwerp Inpassingsplan


Op dinsdag 1 juni hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de N280 Leudal vastgesteld. In het ontwerp-PIP wordt de voorgenomen herinrichting van de provinciale weg N280 van het weggedeelte in Leudal tussen de kruising met de N273 en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler geregeld. Het ontwerp-PIP ligt 6 weken ter inzage: van woensdag 9 juni tot en met woensdag 21 juli 2021. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze indienen. In de kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Het ontwerp-Inpassingsplan en alle overige documenten kunt u hieronder inzien.

Ontwerp inpassingsplan N280 Leudal - Toelichting

Bijlagen bij toelichting